Zbornik radova

Rok za predaju radova je 15.02.2017.

Radove molimo slati prema uputama dostupnim na web stranici konferencije (u .doc ili .docx formatu) na adresu hdzz11@fizika.unios.hr.
Svi radovi pristigli u roku i napisani prema uputama bit će tiskani u Zborniku radova koji će svi sudionici dobiti prilikom prijave. Radovi koji nisu pisani prema uputama, bit će vraćeni autoru na doradu. Prošireni sažeci (na engleskom jeziku) svih radova objavljenih u Zborniku bit će poslani u INIS bazu podataka.

Napomena:

Svi zainteresirani autori mogu svoje radove predstavljene na Simpoziju proširiti do veličine originalnog znanstvenog, stručnog ili preglednog rada, te ih urediti prema uputama časopisa Arhiv za higijenu rada i toksikologiju koji je i službeno glasilo HDZZ-a. Radovi poslani u časopis prolaze redoviti postupak objavljivanja uz recenzije neovisnih recenzenta, a prema uputama za autore koje se nalaze na slijedećem linku: hrčak.srce.hr/aiht.