PRIJAVA

Svi koji žele sudjelovati u radu Simpozija mogu se prijaviti registracijskom karticom i kratkim sažetkom rada (do 200 riječi; u prilogu je registracijski obrazac). Ispunjenu prijavu do 15. prosinca 2016. godine poslati elektroničkom poštom na adresu: hdzz11@fizika.unios.hr.

11. simpozij
Hrvatskog društva za
zaštitu od zračenja

Registracijski obrazac

DOC