ORGANIZATOR

  • Hrvatsko društvo za zaštitu od zračenja

SUORGANIZATORI

  • Odjel za fiziku, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
  • Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
  • Institut Ruđer Bošković, Zagreb
  • Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, Zagreb